Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

 

Náš skautský zbor tvoria 2. oddiely:

 

chlapčenský 2. oddiel 

(vodca oddielu Roman Kortiš)
 
 

dievčenský 3. oddiel 

(vodkyňa oddielu Lenka Lentilka Nôtová)