Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

Darujte nám 2% dane z príjmu

 

POTREBNÉ ÚDAJE O NAŠEJ ORGANIZÁCII: 

 

Názov organizácie: Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Detva

Sídlo organizácie: Obrancov Mieru 875/4, Detva 962 12
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 819 780
 

ĎAKUJEME!

Postup: 

AKO POSTUPOVAŤ, ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za vás zamestnávateľ? 
1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ
Môžete darovať aj 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín. V prípade, že ste tento čas venovali našej organizácií, ozvite sa, radi vám vystavíme potvrdenie.  
 
viac informácií a postup nájdete tu:  rozhodni.sk