Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

 

"Pre malých i veľkých!"

 

 

 

Program sa výchova mladých ľudí je prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám. Skauting rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu k jednotlivým vekovým kategóriam.

 

 

VČIELKY/VĹČATÁ 6-10 rokov

SKAUTI/SKAUTKY 11-15 rokov

ROVERI/ROVERKY 16-26 rokov

DOSPELÍ S MLADÝM DUCHOM