Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

 

Čo je skauting?

 

Skauting by sme mohli charakterizovať ako výchovné hnutie, ktoré je zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Svoj zámer sa snaží dosiahnúť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa: 

Program

Družina, skupina 6-10 členov sa stretáva raz do týždňa na tzv. družinovkách, spolu s ostatnými družinami, tvorí oddiel, ktorý sa stretáva taktiež raz do týždňa na piatkových oddielovkách. Oddiely samostatne alebo spolu podnikajú výpravy do okolitej prírody. Vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti je letný tábor, plný zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Okrem pravidelných stretnutí organizujeme aj rôzne verejné akcie, mestské hry, putovné tábory a netradičné aktivity.