Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

 

Kontaktné údaje

Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik Detva

sídlo: Obrancov mieru  875/4, Detva 962 12

štatutárny zástupca: Jana Sekerešová

korešpondečná adresa: J. Sekerešová, Vimperská 6, Detva, 962 12

ičo: 37 819 780

dič: 2021565425

účet: SK0556000000002114144001 / prima banka

 

 

mail: 106zbor@scouting.sk

web: www.akataleptik.webnode.sk 

 

 

Kde nás nájdete?

Miesto na mape označené červenou šípkou, je miesto našej klubovne. Nachádzame sa v budove oproti Sironi, pri novinovom stánku, v suteréne (oproti predajni vína). 

 

vodkyňa zboru

štatutárna zástupkyňa 

Jana Sekerešová (Dymči)  

0907 597 796  

dymcika@gmail.com

ekonómka zboru

Adriana Jesenská (Jaša)  

0908 180 512  

jesenska.adriana@gmail.com

zástupkyňa zb.

Adriana Jesenská (Jaša)  

0908 180 512  

jesenska.adriana@gmail.com

vodkyňa 3. oddielu

Lenka Nôtová (Lentilka)

0944244969

lenka.notova@gmail.com 

vodca 2. oddielu 

Roman Kortiš 

0944 366 116

romankortis@gmail.com