Táto stránka je neaktuálna, od januára 2018 nás nájdete na tomto odkaze:

akataleptik.sk/

 

 

Symboly skautingu

 

symboly 

WOSM 

Ľalia kedysi na starých mapách ukazovala správnu cestu,  používali ju šľachtické rody, a dodnes je považovaná za symbol čistoty. Tri lupene znázorňujú 3 body skautského sľubu. Páska svornosti spája lupene, a znázorňuje spolupatričnosť všetkých skautov. Strelka ukazuje správny smer. Hviezdy, ktoré sú po okraji symbolizujú 5 a 5 bodov skautského sľubu. Bielu ľaliu obopína povraz, ukončený ambulančným uzlom ktorý symbolicky spája celý svet. Uzol nie je zatiahnutý, lebo dvere do sveta skautingu sú stále otvorené pre všetkých.

WAGGS

Symbol dievčenskej skautskej asociácie, má v znaku lano, ktoré symbolizuje slnko. Strelka vo vnútri ukazuje správnu cestu, hviezdy, ktoré sú po okraji symbolizujú 5 a 5 bodov skautského sľubu. Stonka znázorňuje oheň, ktorý ma zapáliť lásku vo všetkých srdciach.

skautské pozdravy

  

skautská hymna

Hej skauti, hor sa, volá deň,
s nádejou na nás hľadí zem.
Slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári.
Hej skauti, hor sa, volá deň,
volá nás naša rodná zem.

 

Hej skauti, hor sa, volá vlasť,
buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási.
Hej skauti, hor sa, volá vlasť,
hej skauti, volá všetkých nás.