ZumZum

 "Buď stále lepším/ lepšou!"

 Vĺča 1. hovorí pravdu 2. pomáha druhým 3. počúva 4. stará sa o prírodu 5. je priateľom.

 
 
 

 

 

vodkyňa vlčej svorky

Miriama Olosová (Many)  

0914 123 499 

miriamaolosova@gmail.com 

vĺčatá

Marek

Čaky
Ňuňu
Paťko
Scooter
Čutka
Pepo
Nelka
Timka
Slávka

Družinovka

každý štvrtok o 16:00