REGISTRÁCIA

03.01.2010 18:09

 Tak ako každý rok v januári, aj teraz nás čaká registrácia. Ide v podstate o to, že raz ročne sa všetci členovia Slovenského skautingu zapíšu do registračky a zaplatia registračný poplatok. Keďže berieme dotácie na svoju činnosť z Ministerstva školstva, musíme rešpektovať ich požiadavku na minimálne členské. Je stanovené preto, aby sa obmedzila možnosť registrovať tzv. čierne duše len kvôli peniazom z dotácií.

Tento rok je tento poplatok opäť 7 € na osobu a to aj pre súrodencov. Keby ste boli v skautingu traja, tretí by to mal za euro, ale takých u nás nemáme. Peniaze je potrebné doniesť najneskôr do 15. januára.

Pýtate sa prečo by ste sa mali registrovať?

Tento rok začal skauting klásť väčší dôraz na to, či ste, alebo nie ste registrovaní. Je to preto, aby tí, ktorí si zaplatia, z toho aj niečo reálne mali. Takže takéto sú výhody:

Úrazové poistenie – každý člen je poistený pre prípad úrazu na skautskej akcii
2 x ročne časopis SKAUT – každému a zadarmo
Zľavy  -
v niektorých obchodoch, múzeách, skautských centrách a podobne. Zoznam bude čoskoro aj na našej stránke

Naopak neregistrovaný člen musí počítať s vyššou cenou za kurzy a akcie organizované Slovenským skautingom a na niektoré kurzy sa dokonca ani nedostane. Okrem toho sa nemôže zúčastňovať na rôznych súťažiach vyhlásených napríklad v skautských časopisoch, na stránkach, ale ani súťaže Družina roka.

Dúfam, že sa zaregistrujeme všetci, ktorí sa stretávame na akciách a bude nás čo najviac.
A ak máte o registrácii nejaké otázky, spýtajte sa Dymči, alebo mňa.

Káďo