Nová akcia

16.11.2009 23:26

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.