:)

 Pravá ruka je tá, na ktorej je palec na ľavej strane!